top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Kaj (za vas) pomeni biti svoboden❔

Po definiciji je svoboda stanje, v katerem posameznik nima omejitev ali prisile in lahko izbira, deluje in se izraža v skladu s svojimi prepričanji, željami in vrednotami. V duševnem smislu je svoboda lahko razumevana kot notranji občutek miru, sprejetja in samospoštovanja, ki izhaja iz zavedanja lastne vrednosti in sposobnosti ter zmožnosti, da izbiramo svoje misli in dejanja neodvisno od zunanjih okoliščin, ki (ne) nagovarjajo naša notranja čustva.Svoboda tudi meni pomeni veliko, predvsem svoboda v smislu odgovornosti, ki jo dandanes sprejemam in se je tudi zavedam. Eksistencializem mi je ponudil veliko, tudi z vidika, da dojemam kakšna erozija smisla življenja je le pričakovati, da nam bo nekaj dano, ponujeno, podarjeno. Smisel življenja vidim v konstruiranju, nudenju, ustvarjanju, včasih celo razdajanju in s tem posledično pridobivati nekaj, kar mi osmišlja življenje. Menim, da imamo vedno na voljo odločitev. Kam in kako se nam bo življenje zasukalo je naša izbira, kljub temu, da je življenje lahko nepredvidljivo in naša pot ni vedno enostavna. Ob tem se vseeno ne morem oddaljiti od genetskih predpostavk, vpliva zgodnjih (neugodnih) življenjskih izkušenj, stopnje navezanosti in podobno, ki nas nagovarjajo tekom naše odraslosti.


V psihoterapiji (lahko) delamo na različne načine za izboljšanje naše duševne svobode, kar vključuje:
  1. SAMOSPOZNAVANJE: Razkrivanje lastnih misli, čustev in vzorcev vedenja ter razumevanje, kako ti vplivajo na naše občutke svobode.

  2. OSVOBAJANJE OD OMEJUJOČIH PREPRIČANJ: Identifikacija in premagovanje prepričanj, ki nas omejujejo ali ovirajo našo duševno svobodo, ter razvijanje bolj pozitivnih in konstruktivnih želja.

  3. SPREJEMANJE ODGOVORNOSTI: Prevzem odgovornosti za lastna dejanja, misli, čustva ter prepoznavanje, da imamo moč in sposobnost za spreminjanje svojega življenja.

  4. RAZVIJANJE SAMOSPOŠTOVANJA: Gradnja notranje opore in samozavesti, ki nam pomaga verjeti vase in se sprejemati takšne, kot smo.

  5. UČENJE TEHNIK OBVLADOVANJA STRESA: Uporaba tehnik sproščanja, čuječnosti in drugih metod za zmanjšanje stresa ter povečanja občutka notranjega miru in svobode.


S psihoterapevtom lahko delamo na teh področjih in drugih pristopih, ki pomagajo krepiti našo duševno svobodo in izboljšati kakovost našega življenja.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page