• Anamarija S. Rabič

Ko moĆŸgani zorijo... 💡

Updated: Dec 1, 2020

Nepravilen razvoj moĆŸganov vpliva na razvojne modele odpornosti in ranljivosti do duĆĄevnih motenj in motenih osebnostnih struktur. Poseben poudarek je na odvisnosti razvoja moĆŸganov na podlagi zorenja prefrontalne skorje v moĆŸganih, ki ga ureja psiho-bioloĆĄko stanje in energetsko ravnoteĆŸje.Desna polovica moĆŸganov.

Sistem zorenja moĆŸganov, ki je povezan s čustvovanjem se razĆĄiri predvsem v desni hemisferi moĆŸganov in ustvarja strategije za odpravljanje stresa in sluĆŸi kot vrh čustvenega ter avtonomnega ĆŸivčnega sistema. Zgodnje disfunkcionalno oblikovanje moĆŸganov se v sistemu zapiĆĄe kot nagnjenje k psihiatričnim motnjam.


Področje nevroznanosti je po dolgem obdobju ponovno sprejela čustva kot pomembno raziskovalno področje. Do velikega napredka je priĆĄlo tudi zaradi ĆĄtudij o strahu. Preko raziskav je bil ugotovljen pomemben sestavni del sistema, ki sodeluje pri pridobivanju, shranjevanju in izraĆŸanju pomnilnika strahu, to je amigdala.11 views0 comments

Recent Posts

See All