top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Možgani "izdelujejo" čustva?

Updated: Dec 1, 2020

Danes dognanja nevrobiologije pomembno vplivajo na področja psihiatrije, psihologije in psihoterapije. Področje nevrobiologije se širi, preko česar lažje dojemamo dogajanje v možganih in posledično reakcije posameznikov na različne situacije.


Čustva so pomembna!

Področje nevroznanosti je po dolgem obdobju ponovno sprejela čustva kot pomembno raziskovalno področje. Do velikega napredka je prišlo tudi zaradi študij o strahu. Preko raziskav je bil ugotovljen pomemben sestavni del sistema, ki sodeluje pri pridobivanju, shranjevanju in izražanju pomnilnika strahu, to je amigdala.

Pomembno se je osredotočiti na psihološko opredeljen vidik čustvenega doživljanja posameznika. Vzpon kognitivne znanosti je pripeljal do pomembnega napredka pri razumevanju mehanizmov zaznavanja možganov, pozornosti, spomina in drugih kognitivnih procesov. Čeprav je koncept limbičnega sistema še vedno prevladujoč pogled na to, kako možgani »izdelujejo« čustva, je to pomanjkljiva in neustrezna teorija čustvenih možganov v moderni nevroznanosti.


V zadnjem desetletju izhajajo številne ugotovitve znanstvenih disciplin pri raziskovanju idej, da se naš um razvija v liniji med človeškimi odnosi in razvijajočo se strukturo ter delovanjem možganov.


Nedavna odkritja neodvisnih znanstvenih disciplin, vključujoč kognitivno nevroznanost in razvojno psihologijo, lahko integriramo v nov okvir, kjer lahko pride do razumevanja, kako možgani povzročajo mentalne procese in so hkrati neposredno oblikovani s strani medosebnih izkušenj.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page