top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Razvoj varnega odnosa!

Updated: Dec 1, 2020

Psihoanalitična psihoterapija je primerna za vsakega, ki je sposoben vzpostaviti pristen odnos s terapevtom, ne glede na to ali ima ali nima diagnoze oziroma kakšna diagnoza je postavljena. Odnos med terapevtom in klientom sam po sebi nosi ogromen potencial. Psihoterapevt ustvari s klientom odnos predvsem z empatičnim sprejemanjem vseh ljudi, ne glede na to, kako delujejo in kakšne bolečine prinašajo s seboj. Ne obsojamo! Psihoterapevtsko delo, želja in poslanstvo je sprejemanje oseb in njihovega vedenja, ki jih skozi življenje spremlja trpljenje. Za to delo smo se odločili ob želji - pomagati. 


Psihoanalitična psihoterapija daje poudarek na: doživljanje in izražanje čustev, interakcijo medosebnih odnosov, terapevtski odnos in raziskovanje fantazijskega sveta.Ob psihoanalitičnem procesu se pridobiva več moči pri izogibanju in nadzorovanju slabih, vznemirjajočih misli in čustev. Skozi proces psihoterapije klient osvetljuje ponavljajoče se vzorce in sheme, ki so prisotni v njegovem življenju. Hkrati je prisoten tudi razvojni fokus: pogovor o preteklih, otroških izkušnjah, ki (skrito in nezavedno) prihajajo na dan in tako ovirajo klienta v vseživljenjskem funkcioniranju.
Ljudje ne vstopamo v odnos le z drugimi, temveč tudi z notranjimi drugimi, s psihičnimi predstavami pomembnih drugih, ki smo si jih ustvarili v otroštvu skozi odraščanje.
Naš notranji svet je zapolnjen z objekti, ki so lahko zastrašujoči, kritični, preganjajoči, lahko pa so tudi topli, vir ljubezni, sprejetosti ter izvor občutka varnosti v stresnih situacijah. To so kasneje elementi, ki jih raziskuje psihoanalitična psihoterapija oziroma klient v procesu s svojim terapevtom.

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page