top of page

To je podobno, kot če si predstavljate začeti obiskovati vodeno vadbo - napredek in vidne spremembe pridejo le, če jo obiskujete redno. 

Kako poteka psihoterapevtski proces?

Individualna psihoterapija traja 50 minut in poteka 1x tedensko. Po potrebi in želji klienta lahko seansa traja tudi 90 minut. V tem primeru je terapija poglobljena in učinkovitejša. Psihoterapija parov traja 60 minut in poteka 1x tedensko. Skupinska obravnava pa poteka 90 minut in poteka prav tako 1x tedensko. V vsakem primeru je to seveda stvar dogovora med terapevtom in klientom. Običajno so srečanja bolj pogosta na začetku, medtem ko se terapija začne počasi zaključevati, lahko srečanja potekajo tudi na 14 dni in kasneje 1x mesečno. Pogoj, da pa je psihoterapija resnično učinkovita je, da sprva srečanja potekajo najmanj 1x tedensko in jih klient redno obiskuje. To zagotavlja kontinuiranost procesa, katerega posledica je vzpostavitev resnično varnega in zaupanja vrednega odnosa med terapevtom in klientom. Posledično se klient počuti dovolj varnega in sprejetega, da s terapevtom podeli svoje strahove, dvome in bolečine. V kolikor so srečanja preredka in so med samimi seansami predolge pavze, psihoterapevtski proces ne steče v svoji polnosti in učinkovitost terapije je temu prilagojena.

Ko se naročite na uvodno srečanje...

Uvodno srečanje je namenjeno prvemu spoznavanju. Je nekakšen uvodni razgovor, kjer klient spozna terapevta in obratno. Na tem mestu klient pojasni, zakaj se je odločil za proces psihoterapije in kaj pričakuje. Klient je s strani terapevta seznanjen z načinom dela, vrsto oziroma modaliteto psihoterapevtskega procesa, po kateri bo proces potekal. Skupaj se dogovorita glede podrobnosti, ki so lahko odprte. Metoda dela se zmeraj prilagaja klientu in težavi, ki jo ima - in ne obratno. Terapevt je med uvodnim srečanjem odprt za vsa vprašanja, ki pestijo klienta. 

Srečanje je namenjeno tudi temu, da terapevt in klient preizkusita ali sta kompatibilna, kar pomeni - ali ustrezata drug drugemu oziroma, ali bi se lahko skupaj podala v raziskovanje, torej v psihoterapevtski proces. Posledično terapevt odkrije, ali bi lahko klientu pomagal pri njegovi težavi, medtem ko klient odkrije, ali mu terapevt ustreza. V kolikor se dogovorita za nadaljevanje, skleneta tako imenovani Terapevtski dogovor, kjer določita pravice in dolžnosti vsakega izmed njiju, podrobnosti glede etičnih načel, zaupnosti in anonimnosti, kdaj in kako pogosto se bosta srečevala ter način plačevanja stroškov terapije. 

Prva srečanja...

Prva srečanja so namenjena anamnestičnemu spoznavanju klienta. Terapevt je bolj aktiven v začetkih procesa, globlje razišče klientovo težavo, njegove izkušnje, delovanje, medosebne odnose, prepričanja, funkcionalnost v življenju, doživljanje in podobno. Nekaj prvih srečanj je zaznamovanih kot začetki psihoterapije. Klient si lahko ustvari občutek varnosti in zaupnosti, medtem ko si terapevt ustvari širšo sliko, kaj se s klientom ter njegovo težavo oziroma željo po spremembi, dogaja.

Ko lahko rečemo (in čutimo), da psihoterapevtski proces poteka...

Osrednji del psihoterapije je namenjen aktivnemu delu na težavi ali želji po spremembi. Na tem mestu psihoterapevt in metoda dela sledita klientu. Terapija je zmeraj prilagojena individualno, torej vsakemu posamezniku posebej. V tem delu klient samoiniciativen in aktiven udeleženec v procesu. Psihoanalitična psihoterapija je globinska terapija. To pomeni, da klient s psihoterapevtom raziskuje svoj notranji svet in se odpravi tudi po svoji razvojni poti v zgodovino. V otroških izkušnjah klient med drugim najde odgovore na svoja vprašanja. V primeru psihoterapije parov se v tem delu posvetimo individualno enemu in drugemu, kakor tudi obema in njunemu sodelovanju. V psihoterapiji ne gre za usmerjanje v odločitve, gre predvsem za ukvarjanje s samim seboj, za samospoznavanje, kjer je aktiven klient, ki prinaša svojo vsebino, psihoterapevt pa je odgovoren za potek terapevtskega procesa. Obstaja pa veliko različnih vrst oziroma modalitet psihoterapije, kot že omenjeno. V vsakem primeru vse, o čemer govori klient v procesu psihoterapije, ostaja zaupno in anonimno tako med samim procesom kakor tudi, ko klient s psihoterapijo zaključi.

Potrebno se je zavedati, da psihoterapija ni svetovanje - psihoterapevt ne ve, katera smer je za klienta prava in se zanj odločiti. Klient mora to pot prehoditi sam in se sam odločiti v katero smer bo šel. Psihoterapevt v aktivnem delu procesa sodeluje na način, da klientu pomaga spoznati njegovo smer ter ga empatično sprejema in spodbuja, da bo lažje stopil nanjo in jo prehodil. 

Lahko si predstavljate da je dinamično to način, kot učiti otroka voziti kolo - ne boste ga vozili namesto njega, vseeno pa bo potreboval spodbudo in podporo.

Tudi zaključevanje je del procesa...

Zaključna faza psihoterapije sledi, ko se za to odloči klient oziroma prihaja pri njemu do pomembnih in vidnih sprememb. Ko klient doseže cilje, ki si jih je zadal se naredi pregled celotnega psihoterapevtskega procesa, novih globokih "tem se ne odpira", v tem delu klient s terapevtom postavi duševnost v ravnovesje in skupaj "zapreta pomembne teme". Tudi zaključevanje oziroma prekinitev je lahko pomembno področje, ki mora potekati počasi. Terapijo klient zaključi, ko dopolni proces in začuti notranjo potrebo, da bi zaključil to izkušnjo in se od terapevta poslovil. Kadar je notranja potreba klienta omeniti razmišljanje o zaključku med seanso, s terapevtom preceni in se dogovori koliko srečanj bi bilo potrebnih za primeren zaključek psihoterapevtskega procesa. Potem sledi čas poslavljanja, povzetek in zaključek. Na žalost so vsi drugačni načini in enostranski zaključki terapije pomenijo nenadno prekinitev, ki je hkrati rez v procesu napredka in grobo pretrganje vezi med klientom in terapevtom.

Trajanje psihoterapevtskega procesa...

... merimo v več mesecih oziroma več letih. Kratkotrajna terapija traja približno 15 srečanj, kar pomeni okoli 4 - 6 mesecev. Srednje dolga terapija traja od 1 do 2 leti, medtem ko dolgotrajni psihoterapevtski proces traja od 3 let dalje. Koliko časa bo trajala terapija se terapevt in klient dogovorita na uvodnem srečanju in lahko dogovor spreminjata skozi čas. Pomembno vlogo tukaj ima težava oziroma problem, zaradi katerega je klient prišel v proces psihoterapije, njegovi cilji, redno prihajanje in motivacija. V vsakem primeru lahko klient prostovoljno zaključi s terapijo ali pa se dogovori za globlji proces in s tem podaljša terapijo. Na žalost v nobenem primeru pa ne moremo določiti dejansko točnega števila seans, ker je vsak posameznik individuum zase in je terapija prilagojena temu. Terapija običajno traja, dokler klient s svojim stanjem ni zadovoljen

Napredek?

Za napredek v terapiji se bo moral klient morda odpovedati nekaterim vedenjem, ki mu predstavljajo ugodje ali razbremenitev, na dolgi rok pa klientu škodijo. Uspeh je odvisen od več dejavnikov, klient napreduje, če vztraja in zdrži tudi težka obdobja psihoterapevtskega procesa. Uspeh in učinek psihoterapije je odvisen tudi od tega, koliko si klient sam prizadeva in kritično načenja osebno aktualno tematiko in jo poveže s svojim načinom življenja in svojo zgodovino izkušenj. Pomembno je, da se klient zaveda, da je sam odgovoren za svoje spremembe ter lahko le z aktivnim delom na sebi in rednim obiskovanjem psihoterapije dejansko tudi kaj spremeni. 

 

Za napredek in uspeh je pomembno tudi, da klient iskreno izraža svoja čustva, misli in občutke – tudi, če se mu zdijo nepomembna ali celo neustrezna. Psihoterapevti v sklopu INSIDE psihoterapije in svetovanja empatično sprejemamo vse ljudi, ne glede na to, kako delujejo in kakšne bolečine prinašajo s seboj. Ne obsojamo! Naše delo, želja in poslanstvo je sprejemanje oseb in njihovega vedenja, ki jih skozi življenje spremlja trpljenje. Za to delo smo se odločili ob želji - pomagati. 

Pišite nam

LOGO brez ozadja.png
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

Hvala za sporočilo!

S klikom na gumb "POŠLJI" dovolite pošiljanje vaših podatkov (GDPR). Obrazec bo poslal vaše ime / podjetje, elektronski naslov, zadevo ter vsebino sporočila na kontaktni naslov spletne strani. Podatke potrebujemo, da vam lahko odgovorimo. Vaših podatkov za druge namene ne obdelujemo ter jih ne posredujemo tretjim osebam.

bottom of page