top of page

Psihoterapija pozna različne pristope! Katerega izbrati?

Klasifikacija različnih psihoterapij glede na paradigmo, na kateri temelji psihoterapevtska smer:

  1. PSIHOANALITIČNA PARADIGMA

  2. VEDENJSKO – KOGNITIVNA PARADIGMA

  3. SISTEMSKA PARADIGMA

  4. EKSISTENCIALNO – HUMANISTIČNA PARADIGMA

Psihoanalitična psihoterapija:

Se poglablja v vzroke nastanka določenih simptomov.

 

Ko ugotovimo, zakaj je določen simptom nastal, vsebino predelamo, simptom izzveni.

 

Dolgotrajna psihoterapija, tudi več let.

 

Rekonstrukcija osebnosti, osebnostne spremembe, življenjske spremembe, drugačni pogled na svet, izboljšanje kakovosti odnosov na vseh področjih, edina psihoterapija, kjer posameznik poišče vzrok svojih težav in tako predela vsebine.

Vedenjsko – kognitivna psihoterapija:

Se ukvarja z lajšanjem simptomov in ne v vzrok nastanka simptoma.

Ugotavljanje, kako vsak posameznik vpliva na svoje misli, prepričanje in posledično, vedenje.

Kratkotrajna terapija, določeno število seans.

Primerna za lajšanje različnih fobij (strahov) in premagovanje kratkotrajnih ovir.

Sistemska psihoterapija:

Reševanje medosebnih težav v partnerski zvezi oziroma med družinskimi člani.

 

Poglobitev v družinske vezi, odnose v družini (partnerstvu).

 

Srednje dolga terapija.

 

Izboljšanje družinskega (partnerskega) komuniciranja in reševanja medsebojnih konfliktov.

Eksistencialno – humanistična paradigma:

Delovanje v terapiji proti poti do samouresničitve in sprejemanja odgovornosti.

Osvetliti posameznikova področja odgovornosti, svobode, potenciale, zmogljivost.

Srednje dolga terapija.

Lažje in konstruktivno premagovanje življenjskih ovir in težav ter boljše samouresničevanje.

bottom of page