• psihoterapevtka.

Iz roda v rod...

Updated: Mar 5

Vsi starši so imeli svoje starše. Škodljiv družinski sistem deluje medgeneracijsko in poškoduje rod za rodom. Sistema, ki ga uporabljajo starši, najverjetneje niso iznašli oni, temveč izhaja iz čustev, pravil, medsebojnih vplivov in prepričanj, ki so zapuščina njihovih prednikov.Prepričanja zrelih in ljubečih staršev upoštevajo čustva in potrebe vseh družinskih članov. Prepričanja škodljivih staršev so skoraj vedno sebična in namenjena njihovim potrebam. Otroci, ki zaradi neugodnih razvojnih izkušenj kasneje postanejo nasilni starši, vstopijo v odraslost s hudimi čustvenimi primanjkljaji in nezadovoljenimi potrebami. V pričakovanju, da bo partner ali otrok zadovoljil njihove čustvene potrebe, postanejo jezni in agresivni v spoznanju, da temu ni tako. Jezo in agresijo nato prenesejo na svoje partnerje ter otroke, ki postanejo nadomestek njihovih staršev, na katere so jezni v resnici


Spreminjanje vzorcev?

Če imate občutek, da ste ujeti v prenos vzorcev in navad svojih staršev - se temu ne znate in/ali ne morate uiti, vam lahko pri tem pomaga proces psihoterapije. Skozi proces se naučite spreminjati, se začnete sprejemati drugačne, se s tem seznanite, poglobite in posledično začnete spreminjati svoje vzorce, ki vas motijo.

3 views

|  Psihoterapevtsko svetovanje, psihoanalitična psihoterapija ter podporna psihoterapija so namenjene vsem, ki se znajdejo v stiski ali si želijo spremembe v življenju.  |

© 2020 by INSIDE, psihoterapija in svetovanje.  |                                  |  Več o pogojih uporabe in avtorskih pravicah tukaj, več o zasebnosti tukaj.  

030 397 700

Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana