top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Iz roda v rod...

Updated: Oct 13, 2020

Vsi starši so imeli svoje starše. Škodljiv družinski sistem deluje medgeneracijsko in poškoduje rod za rodom. Sistema, ki ga uporabljajo starši, najverjetneje niso iznašli oni, temveč izhaja iz čustev, pravil, medsebojnih vplivov in prepričanj, ki so zapuščina njihovih prednikov.Vzorci se prenašajo...

Prepričanja zrelih in ljubečih staršev upoštevajo čustva in potrebe vseh družinskih članov. Prepričanja škodljivih staršev so skoraj vedno sebična in namenjena njihovim potrebam. Otroci, ki zaradi neugodnih razvojnih izkušenj kasneje postanejo nasilni starši, vstopijo v odraslost s hudimi čustvenimi primanjkljaji in nezadovoljenimi potrebami. V pričakovanju, da bo partner ali otrok zadovoljil njihove čustvene potrebe, postanejo jezni in agresivni v spoznanju, da temu ni tako. Jezo in agresijo nato prenesejo na svoje partnerje ter otroke, ki postanejo nadomestek njihovih staršev, na katere so jezni v resnici


Spreminjanje vzorcev? Kako?

Če imate občutek, da ste ujeti v prenos vzorcev in navad svojih staršev - se temu ne znate in/ali ne morate uiti, vam lahko pri tem pomaga proces psihoterapije. Skozi proces se naučite spreminjati, se začnete sprejemati drugačne, se s tem seznanite, poglobite in posledično začnete spreminjati svoje vzorce, ki vas motijo.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page