top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Ljubezen v teoriji 💌

Updated: Dec 1, 2020

Avtorja Hazan in Shaver (1987) - raziskovalca in strokovnjaka na omenjenem področju, sta ljubezensko razmerje odraslih razdelila v tri kategorije, za katere sta preko raziskave Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process ugotovila, da so zelo podobni kategorijam zgodnjega navezovanja.


a. Varno navezani odrasli

Varno navezani odrasli nimajo težav pri vzpostavljanju novih, tesnih odnosov z drugimi, njihovo ljubezensko razmerje je zanesljivo ter polno zaupanja. Za partnerske odnose z varnim stilom navezanosti so značilni bližina, spoštovanje, zaupanje partnerju in intimnost med partnerjema. Konflikte varno navezan partnerja rešujeta konstruktivno in situaciji primerno. Imajo dobro, pozitivno samopodobo, predstava o sebi in drugih je kompleksna in uravnotežena (Bartholomew in Shaver, 1998).


Avtorja Hazan in Schaver (1987) dalje ugotavljata:


b. Tesnobno navezani odrasli

Tesnobno ambivalentni odrasli imajo težave pri vzpostavljanju trdnih odnosov, svoje ljubezensko razmerje doživljajo kot negotovo, pričakujejo, da bodo odbiti ter doživljajo ljubosumnost.


c. Izogibajoče navezani odrasli

Izogibajoči odrasli imajo težave pri zbliževanju z drugimi ljudmi, pri vzpostavljanju stika in v svojih ljubezenskih razmerjih pogosto pogrešajo intimnost.Tezo, da je navezanost vseživljenjski proces so potrdili.

Značilnosti navezanosti se z razvojem delno spreminjajo, jedro pa ostaja enako tudi kasneje, v vzorcu navezanosti v partnerskem odnosu. Ugotovljeno je bilo, da je romantična ljubezen proces navezanosti, kjer se med partnerjema, podobno kot v otroštvu s starši, oblikujejo čustvene vezi. Prav tako imajo ljudje z različnimi stili navezanosti v otroštvu, v odrasli dobi različne izkušnje na ljubezenskem področju (Hazan in Shaver, 1987). Model navezanosti je torej tako stabilen, da govorimo o vplivu (neugodnih) razvojnih izkušenj na stile navezanosti v odraslem intimnem odnosu (Bartholomew in Scharfe, 1994).

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page