top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

travma in Travma 🔒

Zgodnje izkušnje se neprestano spreminjajo iz preprostih spominskih zametkov v razumevanje in nadzor nad zunanjim in notranjim svetom. Pri razvoju otroka se njegovo razumevanje notranjega in zunanjega sveta spreminja v skladu z doseženo stopnjo njegovega osebnostnega razvoja.


Raziskave spomina kažejo, da možgani običajno ne zmorejo natančno reproducirati odtisov preteklih izkušenj. Namesto da bi se natančno spominjali, so spomini preoblikovani v zgodbe. Travmatični spomini in izkušnje so v možganih drugače kodirane kakor prijetne, ugodne izkušnje v preteklosti. Specifični spomini, slike, čustva in občutki na travmatične dogodke so globoko vtisnjeni v spomin, v možganih.


Sodobni pogledi na travmo delijo travmatične dogodke na travme z velikim »T« in travme z malim »t«.Travme z velikim »T« se ...

... nanašajo na izpostavljenost zelo motečim dejavnikom, kot sta spolna zloraba in nasilje v družini ali kot enkratni dogodek, kot so potres, popotresni sunek, bančni rop, izkušnja talca ali avtomobilska nesreča.


Travme z malim »t« so ...

... travmatični dogodki, ki so, čeprav ne sodijo med smrtno nevarne dogodke, zelo moteče situacije. Resnost motnje se pojavi predvsem v korelaciji s časovnim trajanjem izpostavljenosti travmatizirajočemu dogodku. Pogostost ponavljajočih se travm z malim »t« pripelje do ranljivosti določenih psihičnih struktur ter organizacij in prav v nevarni navezanosti prihaja do ponavljajočih se »blažjih« travmatičnih dogodkov, kjer je otrok konstantno izpostavljen neugodnim razmeram.


Predvsem moteči dogodki, ki se zgodijo v otroških letih, za seboj puščajo največje čustvene posledice. Manjše travmatično doživetje lahko izzove tudi ločitev staršev, vrstniško nasilje v vrtcu ali šoli, smrt hišnega ljubljenčka itd..


Po definiciji Roberta Cvetka (2010) so travmatični dogodki tako za odraslega kot za otroka lahko vojna, streljanje, nasilje, ugrabitev, mučenje, trpinčenje, naravne katastrofe, avtomobilske nesreče, dogodki, pri katerih je oseba priča težki poškodbi ali nasilni smrti druge osebe in podobno. Pri otrocih se med seksualne travme prištevajo tudi razvojno neustrezne spolne izkušnje brez nasilja in poškodbe. V otroštvu ni malo primerov duševne zlorabe, v nekaterih primerih je lahko otroštvo zelo nevarno obdobje.


Travmatični stres vpliva na vsa področja človeškega delovanja.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page