top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Ko enkrat eksplodira 💥

Updated: Dec 1, 2020

Čustva ločimo na prijetna in neprijetna. Neprijetna so tista čustva, ki se sprožijo v situacijah, ko so ogrožene naše vrednote, misli, doživljanja... Prijetna čustva občutimo, ko določena situacija potrjuje naše vrednote. Čustva lahko delimo tudi na temeljna in kompleksna. Kmalu po rojstvu se pojavi osem osnovnih čustev, ki so temeljna - univerzalna. Med njimi so veselje – žalost, strah – jeza, sprejemanje – zavračanje in presenečenje – pričakovanje. Kompleksna čustva naj bi bila sestavljena iz enostavnih, pojavijo pa se kasneje in so bolj odvisna od kulturnih vplivov.Ko smo na nekoga jezni, pa le-ta oseba ni vzrok za našo jezo...

Potlačena čustva se vedno izražajo v našem vedenju, le pravega motiva ali vzroka za njih ne poznamo in tako pojasnjujemo naše vedenje na nam všečen način. Posledično se potolažimo, a hkrati se morda neprimerno vedemo do drugih.


Prav tako pomembno je razločevanje afektov in razpoloženj. Afekti so kratkotrajna in zelo močna čustva, razpoloženja pa so zelo dolgotrajna čustva. Da neko čustvo postane razpoloženje je potrebno, da je oseba neprestano v položaju, ki izziva določeno čustvo. Zavedati se moramo, da močna čustva zmanjšujejo obseg zaznavanja ali povzročajo zmotne zaznave.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page