top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Mentalna stanja 🧠

Updated: Dec 1, 2020

Model mentalnih stanj je sestavljen iz dveh procesov. Mentalna stanja so rezultat, ki odraža posameznikovo mentalno organizacijo, kako si on sam predstavlja - kaj si drugi mislijo, kako vidijo stvari, kako bodo (od)reagirali na določene zadeve...


Prvi mentalni proces.

Prvi mentalni proces je reprezentacijski sistem, ki je skupaj s čustvenimi povezavami odgovoren za samodejno aktivacijo mentalnih predstav.


Drugi mentalni proces.

Drugi proces, to je regulacijski sistem, je odgovoren za uravnavanje posameznikove stopnje zavestne odprtosti za vsebino mentalnih predstav. Proces se odvija predvsem v podzavestnem delu, in sicer v fantazijskem notranjem svetu posameznika.Ljudem omogoča zaznavati in si hkrati razlagati človeško vedenje na točno določeni mentalni stopnji. Hkrati si mora posameznik sam zamisliti in domisliti, kaj drugi (lahko) mislijo o čustvih in čustvovanju. Četudi je proces mentalizacije pri otroku razvojno uspešen, človek nikoli ne more z gotovostjo trditi, kaj je v umu drugega posameznika! Vsak um je edinstven.


Sposobnost sklepanja in predstavljanja, kaj imajo drugi ljudje v mislih, kaj razmišljajo in si predstavljajo, bi bila popolnoma unikatna. Ljudje bi si posledično lahko lažje predstavljali, zakaj je prišlo do določenih posledic v dejanjih, lažje bi predvidevali in si interpretirali dejanja drugih. Mentalizacija je tesno povezana z zdravim razvojem otroka, konceptom navezanosti med otrokom in staršem.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page