top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Ste ujeti v strupeni odnos? 🤐

Updated: Dec 1, 2020

Razvoj strupenega odnosa...

Otrok je spodbujan k raziskovanju sveta in razvijanju občutkov lastne vrednosti in samospoštovanja. Toksični odnosi med otroki in starši odvračajo od individualnega izražanja. Celotni odnos se podredi mislim in potrebam staršev. Starši podpirajo zlivanje, zabrisovanje osebnih mej. Pogosto prihaja do dušenja osebnosti. Podobno se toksični odnos odraža tudi med dvema odraslima osebama. Vsekakor pa se po navadi ravno iz omenjenega strupenega odnosa starši – otroci, v odraslosti razvijejo novi strupeni odnosi, ki jih otroci prevzamejo po vzorcu starševstva.


V obliki toksičnega odnosa prihaja do čustvene zlorabe. Raziskave so razkrile, da je tveganje za psihološko nasilje posebej visoko v družinah, kjer ima otrok vlogo grešnega kozla, kjer je oče dominanten in nestrpen, kjer je mama rigidna in manipulativna ali sta starša kaotična in nekompetentna. Otroci, ki so bili čustveno zlorabljeni na način poniževanja, zaničevanja, kritiziranja, dolgotrajnega ignoriranja in podobno, imajo porušeno samospoštovanje, zdrav psihološki razvoj pa je poškodovan ali onemogočen.Posledice v odraslih odnosih...

Kasneje v odraslosti je prisoten občutek nepomembnosti, nevrednosti in nesposobnosti. To so občutki, ki mnogokrat izhajajo iz dejstva, da se otroci včasih zavestno včasih nezavedno krivijo za to, kar se jim dogaja skozi razvoj. Oškodovanim odraslim primanjkuje samozavesti, prisotno je nizko samospoštovanje, kar lahko obarva vse aspekte njihovega življenja.


Kaj storiti?

Vse naštete karakteristike se izoblikujejo v otroštvu in se ohranijo v odraslem obdobju. V psihoterapevtskem procesu ima posameznik možnost prebujanja empatičnega odnosa. Empatija v psihoterapevtskem odnosu pomeni za posameznika izkušnjo takšne varnosti, ki mu omogoča opustitev tistih delov doživljanja samega sebe, ki jih prej zaradi obramb ni uspel.


Zase ustvarite drugačno izkušnjo!

Zgodovina ni usoda, če v svojem življenju najdemo pomen in smisel. Korektivna izkušnja v poznejših odnosih lahko dejansko spremeni prihodnji razvoj duševnosti. Predvsem ko čustva dobijo besede in postanejo zavedna imamo možnost predelati problematične vsebine. Način, kako posameznik reagira in odgovarja na vplive iz okolja, je oblikovan na podlagi izkušenj z najbližjimi in teh izkušenj ne more nič nadomestiti. Lahko pa vplivamo na posledice, ki smo jih deležni v odraslosti ter spremenimo svoj odnos do sebe, sveta in ljudi. Pri tem vam lahko uspešno pomaga vstop v psihoterapevtski proces!Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page