• psihoterapevtka.

"ID" = gora pod gladino ❄

Updated: Oct 13

Najosnovnejše Freudove teorije pravijo, da psihični aparat na prvi stopnji deluje preko prostorov zavestnega, predzavestnega in nezavednega.


Id - ego - superego...

Poleg tega pa je Freud opazil, da duševnost deluje preko funkcij, in sicer »ida« (ono), »ega« (jaz) in »superega« (nadjaz). Delovanje je v tem primeru gonsko, racionalno ali moralno. Medtem ko id deluje kot neracionalna težnja po zadovoljitvi gonov, pa so podrobnosti odnosa med egom in superegom, za lažjo predstavo, lahko celotno razumljive kot odnos otroka do staršev.Torej, če povemo malo bolj enostavno je id = gora pod gladino morja - tisto v nas, kar želi zadovoljevati le naše nagone in hitro potešiti potrebe - ne glede na okolico. Superego je tisti, ki nadzoruje in »drži nazaj«. Ego pa je tisti, ki med omenjenima dvema deluje na osnovi kompromisa. Ne deluje nagonsko, vseeno si želi zadovoljiti potrebo vendar mora zato »vprašati« superego.

|  Psihoterapevtsko svetovanje, psihoanalitična psihoterapija ter podporna psihoterapija so namenjene vsem, ki se znajdejo v stiski ali si želijo spremembe v življenju.  |

© 2020 by INSIDE, psihoterapija in svetovanje.  |                                  |  Več o pogojih uporabe in avtorskih pravicah tukaj, več o zasebnosti tukaj.  

030 397 700

Trubarjeva cesta 47, 1000 Ljubljana