top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Kako v boj proti stresu?

Normalni stres ≠ distres!

Pri normalnem stresu gre za ravnovesje med dojemanjem zahtev in sposobnostmi za upravljanje z zahtevami. Negativni stres ali distres se pri posamezniku pojavi, ko se znajde v stiski in zahteve presegajo njegove sposobnosti, pojavijo se strah, stiska, tesnoba, občutki nezadostnosti, neprimernosti in drugo.


V kolikor posameznik nevarnost oceni kot nekaj, kar lahko premaga in s čimer se lahko sooči, je varen pred distresom. Pomembno na tem mestu je, da se sooči in predela, tako uspešno prebrodi oviro. V večini primerov pa distres žal ostane ne-poimenovan, nepredelan, se potlači v nezavedno čustveno stanje posameznika, je dolgotrajen in mu je treba posvetiti več časa za premagovanje in ravnanje z njim, saj v primeru, da se posameznik s situacijo ne sooči, svoj stres še potencira. Prihaja do preobremenjenosti, kar na daljši rok vodi v izgorelost. Posledic ne občuti le oseba, ki je pod stresom, temveč tudi podjetje, v katerem je zaposlena.Psihoterapija v podjetju je investicija.

V kolikor se osredotočimo na raven podjetja, na psihološko blagostanje ne vplivajo fizični dejavniki kot takšni, temveč posameznikove interpretacije teh dogodkov. Na količino stresa vplivajo delovne naloge, organizacija delovnega procesa, pritisk odločanja, delovne okoliščine in drugo.


Delodajalci se danes že zavedajo, da vlaganje v psihično zdravje zaposlenih ni strošek, ampak investicija, ki se jih hitro povrne. To je v obdobju globalne krize še posebej dobrodošlo. Trenutno se namreč stiske zaposlenih pogosto poglobijo in povečajo, z ustrezno podporo in motivacijo pa lahko preprečimo, da bi stiske začele negativno vplivati na delo zaposlenih v podjetju. Tako ima psihoterapija za podjetja dejansko tudi preventivno funkcijo.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page