top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Oblike, načini, metode psihoterapije.

Updated: Dec 1, 2020

Klasifikacija različnih psihoterapij glede na paradigmo, na kateri temelji psihoterapevtska smer:

a. PSIHOANALITIČNA PARADIGMA

b. VEDENJSKO – KOGNITIVNA PARADIGMA

c. SISTEMSKA PARADIGMA

d. EKSISTENCIALNO – HUMANISTIČNA PARADIGMAPsihoanalitična psihoterapija:

· Se poglablja v vzroke nastanka določenih simptomov.

· Ko ugotovimo, zakaj je določen simptom nastal, vsebino predelamo, simptom izzveni.

· Dolgotrajna psihoterapija, tudi več let.

· Rekonstrukcija osebnosti, osebnostne spremembe.


Vedenjsko – kognitivna paradigma:

· Se ukvarja z lajšanjem simptomov in ne v vzrok nastanka simptoma.

· Ugotavljanje, kako vsak posameznik vpliva na svoje misli, prepričanje in posledično, vedenje.

· Kratkotrajna terapija, določeno število seans.

· Primerna za lajšanje različnih fobij (strahov).


Sistemska paradigma:

· Reševanje medosebnih težav v partnerski zvezi oziroma med družinskimi člani.

· Poglobitev v družinske vezi, odnose v družini (partnerstvu).

· Srednje dolga terapija.

· Izboljšanje družinskega komuniciranja in reševanja medsebojnih konfliktov.


Eksistencialno – humanistična paradigma:

· Delovanje v terapiji proti poti do samouresničitve in sprejemanja odgovornosti.

· Osvetliti posameznikova področja odgovornosti, svobode, potenciale, zmogljivost.

· Srednje dolga terapija.

· Lažje in konstruktivno premagovanje življenjskih ovir in težav.Comments


bottom of page