top of page
  • Writer's pictureAnamarija S. Rabič

Psihoterapija ≠ svetovanje ≠ "coaching"!

Danes lahko mnogokrat zasledimo pristope pomoči, kot so psihoterapija, terapija, svetovanje in coaching. Potrebno se je zavedati pomembnih razlik posameznih pristopov, da jih lahko učinkovito uporabimo in dosežemo želene cilje.


Omenjeni pristopi strokovne pomoči se mnogokrat obravnavajo kot podobni ali celo enaki pristopi za podporo, reševanje problemov in uresničevanje ciljev. Razlike v končnem rezultatu pa so pomembne prav toliko, kot se pomembno razlikujejo pristopi med seboj.


Psihoterapija...

Za začetek naj omenim, da se za psihoterapijo uporablja (tudi) izraz terapija. V tem smislu, gre v tem primeru res za isti pristop, isto metodo. V sklopu psihoterapije najdemo več modalitet, ki uporabljajo različne tehnike strokovne pomoči. Ne glede na modaliteto psihoterapije, je to proces, kjer posameznik odkriva svoje nezavedno, svoje vzorce in delovanje v globlji perspektivi.


Ustvari se t.i. psihoterapevtski odnos, ki nudi korektivno izkušnjo. Psihoterapevti posežemo na vsa področja človekovega delovanja in pomagamo pri celovitem osebnem, odnosnem in (tudi) poslovnem razvoju. Posameznik se sooči s svojimi vrednotami, pogledom na svet in odnosi, kontrolo svojih čustev oziroma kontrolo impulzivnosti, strahovi in podobno.Svetovanje...

Na drugi strani je svetovanje, ki je namenjeno podpori in usmerjanju posameznika v določenem življenjskem obdobju, ki se nanaša na določene (v tistem trenutku zanj pomembne) okoliščine. V svetovanju se v določenih, primernih trenutkih uporablja tudi nekatere psihoterapevtske tehnike.


Coaching...

Tako imenovan coaching je pogosto usmerjen v poslovni svet. Dotika se poslovnih ciljev, motivacije in izboljšanja delovne učinkovitosti. Coaching ni namenjen predelavi določenih čustev, do katerih pride na delovnem mestu, sprejemanju odnosov na delovnem mestu in se ne dotika drugih življenjskih področij posameznika. Osredotoči se predvsem karierni razvoj posameznika, posameznik tako prepozna svoje manjke v smislu kompetenc ali veščin, opusti neučinkovite oblike razmišljanja, vedenja in ravnanja, kar pripomore k njegovi uspešnosti in doseganju poslovnih ciljev.Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page