top of page

Iskanje pomoči?

Kaj nam povzroča nesrečo?

To so lahko simptomi, ki se izražajo skozi naše življenje. Simptome lahko odpravimo, hkrati se je pomembno začeti zavedati vzrokov simptoma. Kaj mi simptom pripoveduje? V nasprotnem primeru simptom v drugačni obliki pride nazaj… Pogosteje so problem za našo nesrečo medosebni odnosi na različnih ravneh, to je med družinskimi člani, prijatelji, sodelavci, znanci in podobno. Predvsem v primerih, ko imamo občutek, da odnosi niso enakopravni. Mnogokrat so naši odnosi in simptomi, ki se izražajo, neločljivo povezani. Ljudje se rodimo kot socialna bitja. Medosebni odnosi v družbi so v našem življenju najpomembnejši! Če so slabi in skrhani nas vznemirjajo, zmanjšujejo kakovost življenja, predvsem pa načenjajo naše duševno zdravje. Tega je danes resnično veliko. Pa se tega zavedamo in imamo tudi voljo, da bi to spremenili?

Ali je morda težava v meni?

Človek v stiski pogosto pozabi, kaj lahko naredi sam! Najprej moramo trezno in prav nič čustveno prizadeto premisliti, kaj nam povzroča težave in kako se nanje odzivamo. Večkrat namreč pozabimo, da morda tiči kanček krivde tudi v nas? Značilno je namreč, da večina prizadetih misli, da so za njihovo stisko in težave krivi zgolj drugi. V vsakem primeru smo mi tisti, ki lahko kaj spremenimo. Zavedati pa se moramo, da se ob vsem tem, kar smo povedali, zelo razlikujemo med seboj. Prav zato tudi ne moremo govoriti o splošno veljavnih nasvetih za premagovanje problemov. Obstajajo namreč osebnostni dejavniki, ki vplivajo na našo osebno blaginjo. Če je naša stiska zavoljo neustreznih medsebojnih odnosov prehuda, če nam jemlje moč, pogosto tudi energijo, poiščimo strokovno pomoč. Različni psihoterapevtski pristopi so primerni za različne potrebe ljudi.

Začetek: iskanje pomoči.

Mnogokrat se zgodi, da je ovira pri napredovanju posameznika ali izboljšanju njegovega življenja že nezmožnost poiskati pomoč. Posamezniki, ki si pomoči želijo ali jo potrebujejo, a hkrati jim ne uspe narediti prvega koraka na tej poti – to je poklicati oziroma na katerikoli način kontaktirati, lahko v predel »Pišite nam« pustijo le svoje kontaktne podatke. Pred tem na žalost v vlogi psihoterapevta ne moremo storiti ničesar, saj ne vemo komu se določene težave dogajajo. Posledično mora biti posameznik, ki si želi pomoči ali zase misli, da jo potrebuje zmeraj tisti, ki naredi prvi korak. Po tem težkem koraku je veliko lažje. Psihoterapevti v sklopu INSIDE, psihoterapije in svetovanja sprejmemo ljudi ne glede na to iz kje prihajajo, kaj delajo in kakšne bolečine prinašajo s seboj. Naše delo ni vrednotenje osebnih zgodb in življenja temveč biti oporni lik v tej zgodbi, ki jo pomaga spremeniti in na novo napisati.

Kako napisati sporočilo – ko ga hkrati ne morem napisati?

Situacije so lahko zapletene in sami sebi moramo zaupati, da zmoremo. Zmoremo vse, za kar smo motivirani. Zavedajmo se, da smo ljudje sposobni zelo veliko narediti, če si to prizadevamo in želimo. Dokler ne poiščemo pomoči, se ne soočimo s svojimi strahovi in dilemami, ki povzročajo naše trpljenje. Soočanje pa je proces, proces ki se začne s klicem ali sporočilom, kjer tudi sebi priznamo, da potrebujemo pomoč – in si je želimo. Zaradi tega je to težko! In na tem mestu je naša volja tista, ki nam lahko pomaga prebroditi prvo oviro. Pomembno je, da nas nekdo empatično posluša, sprejema in ponudi drugačno izkušnjo. Že s tem, da nas poskuša razumeti, nas tudi delno razbremeni napetosti in stiske, ker stisko začuti in čuti. Lahko bi rekli: »Za to so prijatelji.« Vendar psihoterapevtski odnos je drugačen odnos! To je odnos, ki ne sodi kaj je prav in kaj narobe, odnos ki sprejema nas, ne glede na osebno subjektivnost.

Danes je psihoterapija (lahko) sopotnica našega življenja!

Metoda, ki je glede na raziskave učinkovitosti tako neprecenljiva, ni več tabu. Življenje nam prinaša nove izzive, veliko težja in kompleksnejša vprašanja, na katera moramo skozi življenje odgovoriti ali se jim vsaj posvetiti. Skozi zgodovino se je, tako kot življenje, tudi psihoterapija razvijala. To ni več metoda, ki je namenjena »norim«, kot včasih (na žalost) še vedno slišimo. To je metoda po kateri posežejo ljudje, ki imajo radi svoje življenje ter si želijo spremembe preko samospoznavanja. Danes bi lahko rekli, da skrbimo za naše telesno dobro počutje s fizično vadbo ali hojo v hribe enako – kakor za naše duševno zdravje skrbimo s psihoterapijo.

bottom of page